Kwartalnik Górowski – blog historyczny

13 kwietnia 2022

Od fotografii do filmu (4)

Opublikowano: 13.04.2022, 14:34

W lutym 1973 r. do klubu dołączyła grupka filmowców-amatorów. Po kilku zajęcia zostało 9 osób. W maju utworzono nowy zarząd: Bogdan Grodecki – przewodniczący, Mieczysław Lachowski – zastępca, Stanisław Krytowski – sekretarz, Jerzy Gudalewicz – skarbnik.

W maju 1973 r. członkowie klubu uczestniczyli w IV Festiwalu Amatorskich Filmów Turystyczno-Krajoznawczych w Olsztynie,  trzy filmy: „Targ”, „Dzieło rąk”, „Jankiel”. Powstały w 1970 r. Wówczas dobre, obecnie nie okazały się najlepsze, a więc  nie zostały nagrodzone.

Już od początku września 1973 r. rozpoczęto przygotowania do czwartego Dolnośląskiego Przeglądu Filmów Amatorskich w Górze. Miasto upiększono planszami informującymi o imprezie. Szablon wykonał Tadeusz Zieliński, a plansze wykonali Józef Lesiak, Stanisław Rusakiewicz, Jan Kubiak i Jerzy Kozakiewicz. Aleksander Minta ustawił je w mieście.

Mieczysław Lachowski i Bogdan Grodecki przygotowali pierwszy w historii klubu film animowany pt. „Fachura”.

Podczas przeglądu 8 i 9 września ogółem zaprezentowano 28 filmów, z czego 6 nakręconych przez członków AKF „Profil”. Oto one: „Fachura” (realizacja Mieczysław Lachowski, Bogdan Grodecki), „Żakinada” (Mieczysław Lachowski), „Ich dzień powszedni” (Józef Lesiak, Kazimierz Dańko), „W co się bawić?” i  „Wolny dzień” (Anna i Krzysztof Czerscy), „Fatalistykon” (Zbigniew Hrehorowicz, Jerzy Gudalewicz).

Postanowiono z 24 obejrzanych filmów dopuścić 8 do udziału do IX festiwalu Pol-8, z tego 2 górowskie: „Ich dzień powszedni” i „Fachura”. Spośród tych filmów realizatorów trzech nagrodzono, w tym Józefa Lesiaka i Kazimierza Dańkę za film „Ich dzień powszedni”, oraz wyróżniono dyplomami realizatorów trzech filmów, w tym Mieczysława Lachowskiego i Bogdana Grodeckiego za film „Fachura”. Na IX Ogólnopolski Festiwal Filmów Amatorskich 8 mm nie doceniono górowskich filmów, nawet nie dopuszczono do udziału w konkursie.

Gaz. Rob. 1974 nr 220 18 IX KG 65_66

„Gazeta Robotnicza” 1974 nr 220

W dniach od 8 do 11 listopada 1973 r. górowscy filmowcy brali udział w przeglądzie filmów amatorskich w Miśni (ówczesne NRD). Była to druga wizyta zagraniczna, wcześniej odwiedzili Czechosłowację. Na początku 1974 r. doszło do rewizyty niemieckich filmowców z Miśni. Zaprezentowali swoje filmy w ramach XV Projekcji Kina Filmów Amatorskich. Wówczas też wyświetlano filmy nakręcone przez członków klubu „Profil”.

W dniach 24-25 listopada 1973 r. uczestniczyli w IV Okręgowym Przeglądzie Filmów połączonym z Wystawą Prac Fotograficznych Młodzieży Szkolnej w Młodzieżowym Domu Kultury w Legnicy. Doszło do osobliwego incydentu. Górowskie filmy miały być wyświetlane na końcu, ale konkursowa projekcja zakończyła się wcześniej. Po interwencji wyświetlono jeden film „Fachura”, który zdobył drugie miejsce jako film najbardziej dojrzały technicznie i artystycznie.

2 marca 1974 r. w górowskim Kinie Filmów Amatorskim odbyła się XVII projekcja, tym razem filmów z Czechosłowacji. W dniach od 5 do 7 maja 1974 r. górowska delegacja uczestniczyła w Okręgowy Przegląd Eliminacji Filmów Amatorskich w Dreźnie; w maju w Wojewódzkim Przeglądzie Filmów Amatorskich w Czechosłowacji

W maju 1974 r. górowianie brali udział IV Ogólnopolskim Przeglądzie Filmów Amatorskich o Zabytkach w Świdnicy. Nagrodą Dolnośląskiej Komisji Opieki nad Zabytkami w postaci pucharu wartości 1.000 zł uhonorowano Wojciecha Czerskiego i Józefa Lesiaka za film „Dzieło rąk”.

13 i 14 września 1974 r. w Górze spotkali się filmowcy-amatorzy na V Dolnośląskim Przeglądzie Filmów Amatorskich. Zaprezentowano 30 filmów, w tym filmy członków AKF „Profil”: „Wynalazek” – Wojciech Czerski, „Pechowy rybak” – Mieczysław Lachowski, Franciszek Ogórek, „Drabina” – Jerzy Kozakiewicz, „Fachura z kosmosu” – Mieczysław Lachowski, Bogdan Grodecki, Jerzy Gudalewicz, „Targi poznańskie” – Mieczysław Lachowski, Bogdan Grodecki, „Jasne” – Bogdan Grodecki, Mieczysław Gryza, „Pokazy straży pożarnej” – Mieczysław Lachowski, „Wierszem” – Bogdan Grodecki, Mieczysław Gryza.

Wynalazek KG 65_66

Nie przyznano pierwszej nagrody; trzecią otrzymali Wojciech Czerski za film Wynalazek” i Mieczysław Lachowski i Franciszek Ogórek za film „Pechowy rybak”, filmy te reprezentowały AKF „Profil”. Trzecia nagrodę za film „Codzienna obsługa ciągnika” otrzymał Henryk Lenart z AKF przy Zasadniczej Szkole Mechanizacji Rolnictwa w Bełczu Wielkim oraz wyróżnienie za film „Pierwszy dzień”. Komisja konkursowa pod przewodnictwem Ryszarda Filipowicza wytypowała dziewięć filmów na X Festiwal Pol-8 w Polanicy w dniach 27-29 września. Na nim nagrodzono Wojciecha Czerskiego za film „Wynalazek”. Puchar ufundował zarządu Okręgu Funduszu Wczasów Pracowniczych w Polanicy Zdroju Ponadto w festiwalu wzięły udział filmy: „Pechowy rybak” i „Drabina”.

Dochodziło też do takich sytuacji, jak z niefortunnym udziałem w festiwalu w październiku 1974 r. w Białymstoku. Filmy nadane pocztą nie dotarły do organizatora tej imprezy. Wina leżała po stronie poczty, bo przesyłkę wydano nie Wojewódzkiemu Domowi Kultury a Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej.

O istnieniu Ogólnopolskiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Filmowej Młodzieży Szkolnej w Łodzi członkowie klubu dowiedzieli się z młodzieżowego tygodnika „Na przełaj”. Do Łodzi pojechała czteroosobowa grupa:  Franciszek Ogórek, Stanisław Lesiak, Mieczysław Lachowski i Bogusław Grodecki. Na przegląd (22-24 listopada 1974 r.) wysłano 8 filmów, z czego 6 zostało zakwalifikowanych do konkursu.  Film „Fachura z kosmosu” Mieczysława  Lachowskiego, Bogusława Grodeckiego i Jerzego Gudalewicza otrzymał II nagrodę, „Pechowy rybak” Mieczysława Lachowskiego i Franciszka Ogórka nagrodę specjalną, a film „Alarm” Kazimierza Dańki i Ryszarda Grzelczaka dyplom uznania. Ponadto klub „Profil” otrzymał III nagrodę zespołową, a Józef Lesiak nagrodę dla instruktora za przygotowanie zespołu.

dyplom Kg 65_66

Warto przytoczyć opis fabuły filmu „Fachura z kosmosu” za artykułem „Żarty? – Niemodne!’ „Był to film animowany, króciutki – czas projekcji – 1 minuta – i strasznie zabawny. Fachura przybywa na ziemię z kosmosu i jest zwyczajną świnką. Bardzo sprytną i przedsiębiorczą, już w kilka minut po wylądowaniu obejmuje odpowiedzialne stanowisko w bardzo ważnym urzędzie i zaczyna z niebywałą pasją i tupetem wydawać decyzje. Petentów załatwia bez chwili namysłu, nie ma dla niego trudnych problemów. W końcu przestraszony swoją działalności czmycha przez okno.”

3 grudnia 1974 r. ruszył kurs filmu i fotografii. Wrocławska Foto-Otyka i górowskie LO poprosili o zorganizowanie takiego kursu dla licealistów. Pojawili się tez zainteresowani z Bełcza Wielkiego i Bronowa. Najbardziej zainteresowanym był Henryk Lenart – szef AKF-u w Bełczu Wielkim, który „niemal siłą przywlókł swoich ludzi na kurs”. 22 kwietnia 1975 r. nastąpiło podsumowanie pracy na kursie. Wtedy zaprezentowano 12 etiud filmowych. Imprezie towarzyszyła wystawa fotograficzna, na której prezentowano 56 fotogramów, z czego 2 zostały nagrodzone: „Łabędź” – Piotra Nadziei oraz „Wiejskie podwórko” – Roberta Mazulewicza.

21 marca 1975 r. klubowicze udali się do Bielsko-Białej na festiwal „Fazy 75”. Tym razem obyło się bez nagród. Niekiedy podczas festiwalów lub przeglądów pojawiały się problemy techniczne, przykładem podczas Dolnośląskiego Przeglądu Filmów Amatorskich w Lubaniu w 1975 r. Okazało się, że dźwięk do górowskiego filmu – nomen omen – „Problem” (zrealizowanego przez B. Grodeckiego i Roberta Mazulewicza) jest nagrany na magnetofonie czterościeżkowym, a co nie byli przygotowani organizatorzy. Po rozwiązaniu tego problemu podczas projekcji rozerwała się taśma filmowa, sklejono i puszczono. Znowu rozerwała się. Wówczas zapowiedziano jego wyświetlenie na końcu projekcji. Problem powrócił, taśma się urwała i jeszcze raz … Dopiero wtedy udało się film wyświetlić, ale nie zyskał uznania jurorów.

Mirosław Żłobiński

Pierwodruk: „Życie Powiatu” 2021 nr 11 s. 15

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.